Buổi tư vấn trao đổi bề du học Hàn quốc và Nhật Bản của Trung tâm Du học Quốc Tế INCOMAS

Hôm Qua ngày 10/05/2019  Tại trường Trường Trung học Phổ Thông Vân Tảo – Thường Tín – Hà Nội. Trung tâm du học Quốc tế INCOMAS có buổi tư vấn,trao đổi về du học Hàn Quốc và Nhật Bản cho các em học sinh có nguyện vọng tìm hiểu thông tin về du học Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một buổi sáng chạy sô 2 ca. vậy mà ca 2 hội trường vẫn không đủ chỗ cho các em học sinh đến chậm. Đành hẹn các em sang đầu tuần sau trung tâm tổ chức thêm một buổi nữa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi  tư vấn, trao đổi: